תוכן
נפחות 
     היסטוריה של הנפחות
     נפחות מסורתית
     נפחות מתועשת
     נפחות מודרנית 
     חרש ברזל
     הנפחיה
     טכניקות בנפחות 
     מוצרים בנפחות 
     כלי עבודה 
          תנור נפחים
          הפטיש
          הסדן
          מלקחיים
          איזמל / דורן
          חותמות פלדה
          תהליך עבודה
          בטיחות בעבודה
מסגרות 
יציקות 
שימור שיחזור 
פרויקט תיעוד
מונחים מקצועיים 
גלריה 
יעוץ
 
חותמות ברזל / פלדה

 

חותמות ברזל ופלדה.

לאורך השנים עובדי המתכת בכלל וחרשי הברזל בפרט נוהגים לסמן את יצירות ותוצרי עבודתם. 

סימון האוביקט נעשה בעזרת אזמל, במקרה הפשוט, וחותמת ייעודית במקרה המורכב. הטבעה על המתכת נעשית בעזרת פטיש ומכה אחת הגונה. החותמת הפשוטה כוללות שנים או שלושה חריצים, סימנים לאורך / רוחב המתכת, במקום בולט, החותמות המורכבות יותר כוללות סמלים, מספרים, אותיות ואפילו ציורים בולטים או מושקעים מפני החומר.

חרשי הברזל ויצרני חומר הגלם, ברזל ופלדה, נוהגים להטבעה סימון על רוב העבודות שלהם. החותמת משמשת בתור סימון לבעלות ואחריות על עבודה.