פריצה נפחית
פריצה נפחית    
פריצה נפחית היא אלמנט חיבור המבוסס על חיתוך חריץ בחומר, ברזל ופלדה, במידה קצובה ומדויקת, לשם פריצה, חדירה ומעבר למוט פלדה אחר. חיתוך החומר נעשה על ידי חרש ברזל, הנפח, במגביל לאורך מוט הפלדה. בעזרת אזמל חיתוך חד ובתהליך חישול, כאשר המוט המפוצל בטמפרטורה של כ-1000 מעלות צלזיוס.
ישנן מגוון דרכים ושיטות לעשות פריצה נפחית. הראשונה בטכניקה בנפחות הקרויה פיצול (spliting), השניה טכניקה בנפחות הקרויה ניקוב (piercing). הפריצה הנפחית נעשית במוטות ברזל ופלדה, במגוון גדלים וחתכים: עגול, מרובע ושטוח.
אלמנט 'פריצה' הינו חיבור איכותי וותיק הנמצא בשימוש בנפחות המסורתית כבר מאות שנים. בשל יופיו ויחודו משתמשים בפריצה הנפחית גם בנפחות המודרנית וכחלקים מרותכים במסגרות התעשייתית.
פריצה נפחית וחדירה של מרובע 20 ממ' 

 

 

 

פריצה נפחית  מוט מרובע 20 ממ' חודר שטוח 50/10 ממ'
פריצה נפחית וחדירה של עגול 18 ממ'  פריצה נפחית מוט עגול 18  ממ' חודר מוט עגול 18 ממ'
פריצה נפחית וחדירה של עגול 16 ממ'  
פריצה נפחית מוט עגול 16 ממ' חודר שטוח 40/10 ממ'