חרש ברזל
חרשי ברזל

חרש ברזל, נפח, הינו בעל מלאכה המעבד ברזל ופלדה על ידי חימום החומר לטמפרטורות גבוהות ועיצובו מחדש על ידי כוח האימפקט, המכה. עיבוד החומר נעשה בטווח היכולות הפלסטיות של הברזל ומבלי לשנות תכונות יסוד חמר הגלם.

תנור נפחים סדן ופטיש הם כלי העבודה הבסיסים של חרש הברזל אולם הם רק חלק ממגוון כלי עבודה רבים ומגוונים.

חרשי ברזל מעבדים את מוטות הברזל ופלדה בנפחיה. העבודה בנפחיה נעשית בקבוצות עבודה של שניים או שלושה נפחים. לצד הנפח הראשי (forge master) ישנו נפח מאומן (traine blacksmith) ונפח מתלמד, שוליה, (apprentice).