הפטיש

הפטיש הינו הכלי המזוהה ביותר עם עבודת חרש הברזל, הנפח. יחד עם הסדן ותנור הנפחים הם הכלים המרכזיים בתהליך החישול. הפטיש הינו הכלי המשמש להעברת האימפקט, המכה, הדרושה לכיפוף, פיתול וחיתוך ברזל ופלדה. על כן לפטיש הנפחים ידית עץ המשמשת כסופגת זעזועים. לנפח בנפחות המסורתית כמו בנפחות המודרנית מגוון רב של פטישים המשמשים את הצרכים בנפחיה, סוגי חבטות והמכות, הדרושים לו בעבודתו. הנפח המיומן מיצר לעצמו את פטישיו, כמו את רוב כלי העבודה שלו.  

 

פטיש נפחים אנגלי  פטיש נפחים אנגלי 

פטיש נפחים גרמני פטיש נפחים גרמני
פטיש נפחים צרפתי פטיש נפחים צרפתי
פטיש נפחים שוודי פטיש נפחים שוודי