נפחות מודרנית

בשיטות לעיבוד ברזל ופלדה מזהים שלוש תקופות: תקופת הנפחות המסורתית, המסגרות והנפחות המודרנית. הנפחות המודרנית הינה דרך לעיבוד ברזל, המציינת את התקופה שלאחר המצאת תהליך הריתוך והפיכתו למכונת ריתוך (רתכת). תקופה זו מאופיינת בשילוב שיטות עבודה וסגנונות מהנפחות המסורתית והמסגרות, תוך התעלמות מכוונת ושינוי במאפיינים בולטים בנפחות המסורתית. שילוב ריתוכים בנפחות המודרנית מאשפר התעלמות וביטול הקונסטרוקציה הנפחית. חיבור והוספה של חומר, ברזל ופלדה, מאשפר לנפחות גישה חדשה לעיצוב ופתח אופק חדש לתעשיית הברזל ופלדה. שנות השבעים של המאה ה-20 ממקמים את הנפחות כאופן ביטוי באומנות המודרנית ומאפשרים ליצור אומנות שימושית ופיסול בפלדה בנגישות ובאופן פשוט יחסי. 

 

 

 

 

 השמיים הם הגבול  

ידיות דלת כניסה: ידית עשויה מוט ברזל, (פלדה) 30 ממ', מדוקק בקצותיו עם כדור מחושל בקצהו העליון (צד ימין).

ידית דלת כניסה עשויה ברזל שטוח, 20/8 ,20/6 ממ' בעל אלמנט 'זנב דג' וליפוף מברזל עגול 6 ממ'.

  

גוף תאורה: עשוי דיסקת פלדה 300 ממ' בעובי 8 ממ' נתמכת ברגליים מברזל עגול 16 ממ' המדוקק בקצה.

מראת שולחן: מסגרת אליפסה ברזל עגול 18 ממ', ו'שורשים' עשויים ברזל עגול 16 ממ' עם כדורים אליפסים בקצה, בתכניקת חישול בחום.

 

ספסל אבן וברזל: ספסל מאבן ירושלמית בעל משענת ברזל שטוח (פלדה) בכמה שכבות. שיטת סימרור לחיבור שכבות הפלדה דיקוק וחישול לעיצוב החומר.

  מעקה ברזל: עשוי מוטות פלדה בחתכים שונים שטוח, מרובע ומלבן. בנוי ללא ריתוכים ומיגוון אלמנטים בנפחות המסורתית  up set, over stretch וחישול. כול החיבורים בן שכבות החומר נעשו בעזרת מסמרות. 
  מעקה: עשוי מוטות וצינורות פלדה. מוטות 10ממ' מאונכים בתוך מסגרת בפלדה עשויה מוטות 16 ממ'. מאחז היד עשוי ברזל שטוח בשתי שכבות 40/10 ממ'. ה'עמודים', חיבור לקיר, עשוי צינור 1 אינצ'. 
  "גולם ברזל": פסל סביבתי עשוי פלדה בטכניקה של ניפוח וחישול ברזל. מפרוייקט 'הגן הקסום'.