מונחים מקצועיים
fe  ברזל  ברזל ופלדה
 תנור נפחים  תנור נפחים