שימור שיחזור

הנושא בעריכה והגהה.

הנושא מכיל כמות גדולה ומרשימה של תמונות וטקסט.

יועלה לאתר בקרוב.

 

 
 שבר בחלון יציקה   מאחז צינור 
 שער טמפלרי